Kan vi beställa fler IPV4- eller IPV6-adresser?

I våra abonnemang med fast IP varierar antalet beroende på avtal och eventuell nätägare.
Vill ni ha fler fasta IP-adresser? Kontakta kundservice