Från och med vilket datum faktureras vi?

Tjänsterna debiteras från och med det datum ni har tjänsterna.