Hur är Bredband2s fakturor upplagda? Vad betalas i för- respektive efterskott?

Abonnemangsavgiften och tjänster med fast pris betalas i förskott. Samtalsavgifter betalas i efterhand.