Det går inte att skicka eller ta emot sms

Kontrollera att det finns täckning, att flygplansläge inte är aktiverat och starta om telefonen.

Se till att meddelandecentralnumret i telefonens meddelandeinställningar är +46705008999 och att "svara via samma central" inte är aktiverat i telefonen. Uteslut också fullt telefonminne.