Kan jag flytta mitt telefonnummer till en annan leverantör?

Telefonnummer kan flyttas till en annan leverantör om tjänsten är aktiv och en förfrågan skickas av den tillträdande leverantören. 
Förfrågan måste innehålla korrekt organisationsnamn, telefonnummer och namn och mottas innan tjänsten är avslutad. 

Om telefonnummer ska flyttas till en annan leverantör men med nya uppgifter eller till privatperson så kan man registrera en fullmakt för nummerflytt, kontakta vår kundservice för mer information.