Kan vi behålla vårt nuvarande mobilnummer?

Ja.  Ange det/de telefonnummer som ska flyttas över till oss i samband med beställningen så skickar vi en förfrågan om att få ta över numret till er nuvarande operatör. Ni informeras om porteringsdatum, det vill säga det datum då Bredband2 abonnemanget aktiveras, via SMS. Att göra en nummerportering tar vanligtvis upp till 10 arbetsdagar och är kostnadsfritt. Beställaren ska vara densamma som registrerad abonnemangsinnehavare. Det går inte att portera ett uppsagt abonnemang.