Hur bokas telefonkonferens i appen?

Klicka på Boka konferens för att se de möten som är inplanerade. Är det inga inplanerade möten är det tomt här.

För att lägga till ett möte, klicka Lägg till möten. Namnge mötet i den vy som kommer upp. Ställ sedan in start- och sluttid för mötet. Välj om mötet ska upprepas. Klicka på deltagare och lägg till mötesdeltagare. Skicka inbjudan till deltagarna genom att klicka på Skicka inbjudan via e-post.